Over ons

Victory is een kleinschalig wooninitiatief in de buurt van Linde in de gemeente De Wolden in het mooie Drenthe. Bij Victory is plaats voor maximaal 7 bewoners die wij met ons professionele team zorg en begeleiding bieden op kwalitatief hoog niveau.

Onze visie

Victory biedt een veilige woonomgeving voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 15 tot en met 50 jaar die 24-uurszorg en -begeleiding nodig hebben vanwege een verstandelijke beperking, een psychische aandoening en/of een diagnose binnen het autistisch spectrum.

Bij Victory helpen en leren wij onze bewoners om zich te ontwikkelen op allerlei gebieden. Dit doen wij door hen te zien, vertrouwen te bieden, te ondersteunen en te begeleiden. Vanuit onze Christelijke overtuiging kijken wij met respect en verwondering naar iedere bewoner. Met elkaar genieten we van alles wat het rijke leven op het platteland ons biedt.

Onze missie

Victory wil iedere bewoner laten ervaren dat hij of zij uniek en kostbaar is, ongeacht zijn/haar achtergrond, beperking of diagnose. Samen met de bewoners onderzoeken wij welke vaardigheden zij kunnen ontwikkelen, om zo in hun eigen kracht te staan en hun identiteit te ontplooien.
Wij vinden het heel belangrijk dat iedere bewoner zich gerespecteerd voelt en zoveel als mogelijk regie over zijn of haar eigen leven voert.

Zo kan iedere bewoner een volwaardig leven leiden en zijn of haar mogelijkheden optimaal leren benutten.

Dat doen wij door een veilig thuis te creëren; een fijne, warme en rustige omgeving, waar men leert om naar elkaar om te zien en samen te genieten van warmte, liefde en geborgenheid.

Kernwaarden

Wij zien jou, wij horen jou en wij zijn er voor jou. Altijd!!!!!