Raad van Commissarissen

Victory heeft een raad van Commissarissen.

Er zijn diverse zaken waarbij de raad van Commissarissen betrokken is.

Onze commissarissen geven advies bij ingrijpende besluiten en over het functioneren van het bestuur van Victory. Ook keuren zij de jaarrekeningen goed en denken zij mee bij besluiten over grote financiële stappen.

Het bestuur van Victory komt elk kwartaal samen met de raad van Commissarissen.

De raad van Commissarissen bestaat uit:

Dhr. G. Elshof ( voorzitter )

Dhr. H.J. Bakker ( secretaris )

S.T. Pool ( penningmeester )